Hệ thống băng tải và đếm đóng gói bộ năng suất cao

Máy cung cấp một số cấu hình tô cho phép linh hoạt chạy nhiều bộ phận khác nhau một cách hiệu quả. Đó là một hệ thống cấp liệu bát rung linh hoạt, tốc độ cao, độ chính xác cao, đếm tự động.

Hệ thống Thông minh tích hợp nhiều bộ đếm rung với một bộ đóng gói Tự động để tạo ra một hệ thống đóng gói bộ tải tự động có khả năng đóng gói bộ phụ kiện hỗn hợp với tốc độ cao. Mỗi quầy được thiết lập bằng Màn hình điều khiển 7 inch thân thiện với người vận hành và tự động phân phối số lượng bộ phận đã đặt trước vào thùng băng tải khi chúng đi qua. Sau khi tất cả các bộ phận đã được đối chiếu, sản phẩm kitted sẽ tự động được tải và niêm phong trong một túi, trong khi một túi khác được đưa ra để tải.

Những nhãn hiệu hàng đầu